• Autor objave:
  • Kategorija objave:Novosti

Cijenjeni posjetitelji,

zbog velike opasnosti za izbijanje i širenje šumskih požara najljubaznije molimo na povećan oprez!
Suzdržite se od pušenja na otvorenom, a ukoliko uočite pojave koje mogu za posljedicu imati izbijanje požara odmah se javite čuvarima na terenu ili upravi Nacionalnog parka!

Najljepše zahvaljujemo!

UPRAVA JAVNE USTANOVE “NACIONALNI PARK MLJET”

+385 20 744 041