Dana 03.03.1973. godine potpisana je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES). Konvencijom se želi osigurati da međunarodna trgovina primjercima divljih životinja i biljaka ne ugrožava njihov opstanak, stoga se ovaj dan obilježava kao Svjetski dan divljih vrsta.

Ovogodišnja tema je “Suradnja za očuvanje divljih vrsta” jer samo suradnjom na internacionalnom nivou kao i između različitih udruga, institucija i pojedinaca možemo osigurati opstanak mnogih kritično ugroženih vrsta kojima prijeti izumiranje.

Jedna od kritično ugroženih biljnih vrsta u Hrvatskoj je primorski žilj (Pancratium maritimum), koju nalazimo u Saplunari.