Suradnjom NP Mljet i Agronomskog fakulteta napravljene su prve sadnice mljetskih autohtonih sorti vinove loze mrkuše i kuljenače, koje će biti dodijeljene lokalnim poljoprivrednicima. Tim povodom Javna ustanova “Nacionalni park Mljet” objavljuje Javni poziv za dodjelu besplatnih sadnica vinove loze, mljetske autohtone sorte mrkuša s ciljem njene revitalizacije.

KLASA: 612-07/22-01/35
UR. BROJ: 2117-01-22-01
Goveđari, 1. veljače 2022.

Javni poziv za dodjelu besplatnih sadnica vinove loze

Predmet javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je dodjela besplatnih sadnica vinove loze, mljetske autohtone sorte mrkuša s ciljem njene revitalizacije.

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi) s prebivalištem na otoku Mljetu.

Uvjeti i način prijave:

Uvjeti za prijavu su :
• ispunjena prijavnica koja je dio ovog Javnog poziva
• kopija osobne iskaznice kao dokaz prebivališta ili dokaz o registraciji sa sjedištem na Mljetu za pravne osobe

Osobe kojima budu dodijeljene besplatne sadnice moraju izvršiti sadnju na navedenoj lokaciji u prijavnici u roku od mjesec dana. Kontrolu posađenih sadnica će provesti komisija mjesec dana nakon dodjele sadnica.

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na e-mail adresu:
np-mljet@np-mljet.hr

Slanje prijave nije garancija za dobivanje traženog broja sadnica.
Svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima javnog poziva putem web stranice.
Rok prijave je od 1.2. do 8.2.

Prijavnicu možete preuzeti na poveznici niže:

Puni tekst poziva: