U razdoblju od 12. do 15. listopada 2023. godine ornitološki tim, pod vodstvom dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol, voditelja ornitoloških istraživanja u Parku od 2001. godine, obavio je monitoring i prstenovanje ptica na području NP Mljet.

Tijekom terenskog rada ukupno je zabilježeno 14 različitih vrsta ptica i prstenovano je njih 291. Najbrojnije su bile crnokape grmuše i crvendaći. Zanimljivo je istaknuti kako je ovog puta u NP Mljet prstenovana i nova vrsta – jelova sjenica (Periparus ater).

U petak, 13.10. učenici Osnovne škole Mljet, PŠ Goveđari već su tradicionalno sudjelovali na terenskoj nastavi – školi u prirodi i educirali se o pticama i njihovom označavanju.